top of page

PRIVACY

Omdat online taart kopen ook leuk moet zijn ;-)

Bakkerij het Hofje, Gevestigd aan Ursulinenhof 57
4133 DB te Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contact gegevens:
Ursulinenhof 57
4133 DB Vianen
Tel. 0347-372039

Info@bakkerijhethofje.nl

www.bakkerijhethofje.nl

P.G. Hofkamp Steehouder is de Functionaris Gegevensbescherming van Bakkerij het Hofje. Zij is te bereiken via info@bakkerijhethofje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Bakkerij het Hofje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achter- naam

* Geslacht

* Geboortedatum

* Adres gegevens

* Telefoon nummer

* E-mail adres

* Locatie gegevens

* Bankrekening nummer

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Deze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder en/ of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn in de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bakkerijhethofje.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Bakkerij het Hofje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*Het afhandelen van uw betaling.
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

* U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en/ of producten.

* U de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken.

* Om goederen en/ of diensten bij u af te leveren.

* Bakkerij het Hofje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Bakkerij het Hofje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Bakkerij het Hofje) tussen zit.

Hoelang wij die persoonsgegevens bewaren:

Bakkerij het Hofje bewaart die gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens +1 jaar zodat je als terugkerende klant direct kan inloggen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bakkerij het Hofje vertrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Bakkerij het Hofje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunt u oa. zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computer bestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/ of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bakkerijhethofje.nl


Om er zeker van te zijn van het verzoek tot inzage van u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Bakkerij het Hofje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.


Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen:

Bakkerij het Hofje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bakkerijhethofje.nlPrivacy: Special Events
bottom of page